Tapahtumat

Viitapiiri ry järjestää ympäri vuotta kaikille avoimia runo- ja proosatapahtumia, joita toteutetaan usein myös yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Tavoitteena on luoda laadukkaita alustoja tamperelaiselle lavarunoudelle sekä työllistää lavarunoilijoita, runobändejä, tuottajia, juontajia ja muita kirjallisuuden ja esittävän taiteen ammattilaisia.

Erilaiset tapahtumat edistävät paikallisen esityksellisen runouden näkyvyyttä, aktivoivat Viitapiirin jäsenistöä sekä tuovat Viitapiiriä, sanataidetta ja lavarunoutta tutummaksi kaupunkilaisille. Ne voivat myös innostaa yleisöä lukemaan, kirjoittamaan, esiintymään ja harrastamaan lavarunoutta. Lähtökohtana tapahtumissa on yhteisöllisyys, saavutettavuus, osallistavuus ja ekologisuus.

Artemis Kelosaari esiintyy. Kuva: Rimma Joonatan Erkko.

Alla hieman lisätietoa tapahtumista. Tapahtumien tarkemmat sisällöt ja ajankohdat löytyvät Viitapiiri ry:n Facebook-sivuilta sekä Instagramista!

Säännöllisesti järjestettäviä tapahtumia:

Kuva: Venla Moisala juontamassa Venlan runoiltaa. Kuva: Maiju Karvinen.

Särinä-klubit Kulttuuritalo Telakalla

Särinä-klubien tavoitteena on edistää monitaiteellisen äänirunouden asemaa, luoda tekijöille laadukkaita alustoja, sekä lisätä äänirunouden tavoitettavuutta. Klubien painopiste on esityksellisessä ja monimuotoisessa sanataiteessa, sekä erityisesti äänitaidetta ja musiikkia yhteen tuovissa esityksissä.

Tapahtumat nostavat esiin paikallisia esiintyjiä, tuovat kaupunkiin kiinnostavia tekijöitä, sekä luovat pohjaa äänirunouden paikalliselle kehitykselle.

Klubeille kutsutut esiintyjät tekevät uusia avauksia esityksen muotoon ja sisältöön ja laajentavan ymmärrystä esityksellisen runouden mahdollisuuksista. Yhdistyksen jäsenet pääsevät tuottamaan yksittäisiä klubeja, mikä tuo sisältöihin raikkautta ja uusia näkökulmia. Tapahtumia järjestetään syys- ja kevätkausilla lähes kuukausittain.

Särinä-tapahtumien sarjassa järjestetään lisäksi Poetry Slam-kilpailuja sekä Poetry Slam -lavarunouskilpailun aluekarsinta. Aluekarsintojen voittaja lähtee edustamaan Pirkanmaata SM-kilpailuihin.

Venlan runoillat Kulttuuriravintola Kivessä

Venlan runoillat ovat kuukausittaisia ja yhteisöllisiä hyvän mielen ja matalan kynnyksen open mic -runotapahtumia, joissa kenellä tahansa on mahdollisuus päästä lausumaan runoja. Mikäli iltaan osallistuvilla ihmisillä on vähemmän valmiita tekstejä, ohjelmassa on mukana open mic -osuuden lisäksi myös yhteisöllistä runojen kirjoittamista sekä näiden instant-runojen lausumista. Lisäksi illoissa on usein runo- tai musiikkivieraita.

Konsepti on väljä ja muokkautuu aina iltaan osallistuvien ihmisten näköiseksi. Jokaisen illan päätteeksi runoja lausuneiden osallistujien kesken arvotaan kierrätyskirjapalkinto. Iltoja on järjestetty vuodesta 2015, niiden keskimääräinen kävijämäärä on n. 60 henkeä ja kävijöiden ikähaitari 18-vuotiaista aina liki 100-vuotiaisiin saakka.

Viitapiirin jäsenillä on etuoikeus tulla iltojen vieraileviksi runoilijoiksi, mutta iltoihin pyritään löytämään esiintyjiä myös ympäri Suomea taloustilanteen ja yhteistyökuvioiden niin salliessa. Kesäisin Venlan runoiltoja ei järjestetä.

Lavarunoilijain vertaistukiryhmä

Lavarunoilijain vertaistukiryhmä kokoontuu Pispalan kirjastossa kuukausittain kevät- ja syyskausilla. Kaikille avoin ryhmä keskittyy erityisesti lavarunojen kirjoittamiseen ja niiden esittämiseen. Ryhmässä kirjoitetaan yhdessä ja annetaan palautetta toisten teksteistä.

Ryhmässä on mahdollisuus myös kokeilla ja harjoitella muista ryhmäläisistä muodostuvan yleisön edessä uusia lavarunoja ja saada niistä palautetta, jonka pohjalta on helpompi suunnitella ja kehittää erilaisia lavarunousesityksiä. Tämä osaltaan rikastuttaa tamperelaista lavarunouskenttää.

Ryhmä on avoin kaikille runojen ja niiden esittämisen äärellä askarteleville, eikä osallistumismahdollisuutta rajata ainoastaan Viitapiirin jäsenistöön. Ryhmä kokoontuu Pispalan kirjastolla.

Runopiha-festivaali

Kuva: Runopihan mainos ”RUNO SAPIENS” (Venla Moisala).

Jokakesäinen, muodoltaan perinteinen, mutta sisällöiltään ajassa kiinni oleva Runopiha-festivaali noudattaa periaatteiltaan pitkälti sekä Särinä-klubeja että Venlan runoiltoja. Esiintymään kutsutaan ajankohtaisten lavarunoilijoiden lisäksi aina kulloisenkin vuoden Pirkanmaan kirjoituskilpailun lyriikkasarjan voittaja. Lisäksi tapahtumassa on aina open mic -osuus. Vuonna 2020 festivaali täytti jo 20 vuotta, ja se on järjestetty perinteisesti aina Eino Leinon, runon ja suven päivänä. 

Muut yleisötapahtumat

Yhdistys pyrkii huomioimaan resurssiensa mukaan myös erilaisia kirjallisia erityispäiviä, kuten Kirjan ja ruusun päivää, Eino Leinon, runon ja suven päivää sekä Aleksis Kiven päivää, sekä järjestämään näihin liittyen tapahtumia yksin tai yhdessä eri toimijoiden kanssa. Toimintaa ja tapahtumia voidaan järjestää myös tilauksesta tai muuten yhdistyksen resurssien mukaan.

Kuva: Yleisöä Viitapiirin 20-vuotisjuhlassa. Kuva: Seppo Pölkki.

Tällä hetkellä runollista yhteistyötä on tehty mm. Tampereen Työväen Teatterin ja Finlaysonin alueen kanssa. Aiemmin tapahtumia on järjestetty lisäksi esimerkiksi Tapahtumien yönä, osana Tampereen päivän ohjelmaa ja Annikin runofestivaalin OFF-ohjelmistoa sekä erilaisissa juhlatilaisuuksissa tilauksesta.